Sub-categories
01 - Vektorová algebra
02 - Přímka v rovině
03 - Planimetrie
04 - Základní poznatky z matematiky
05 - Funkce
06 - Stereometrie
07 - Word - základy práce s programem
08 - Excel - základy práce s programem
09 - Word, Excel – pokročilé práce s programem
10 - Měření rozměrů a tvarů součástí
11 - Zkoušení vlastností a veličin
12 - Technologie pro obor Karosář
13 - Dopravní systémy
14 - Technologie pro Autolakýrníky
15 - Autolakovny
16 - Diagnostická měření
17 - Mechanika pohybu vozidel
18 - Palivové soustavy
19 - Spalovací motor – pevné části
20 - Spalovací motor - klikový mechanizmus
21 - Spalovací motor - rozvodový mechanizmus
22 - Podvozky automobilů
23 - Převodové ústrojí automobilů
24 - Příslušenství motorů automobilů
25 - Návěsti a návěstidla v ŽD I.
26 - Návěsti a návěstidla v ŽD II.
27 - Návěsti a návěstidla v ŽD III.
28 - Úkony při podeji, přepravě a dodání vozových zásilek
29 - Kalkulace ceny za přepravu vozových zásilek
30 - Zvláštní podmínky některých druhů přeprav
31 - Diagnostika vozidel
32 - Komfortní systémy
33 - Řízení motorových vozidel
34 - 2D kreslení v AutoCADu
35 - 3D modelování v AutoCADu
36 - Práce s objekty vytvořenými v AutoCADu
37 - Bankovnictví a pojišťovnictví
38 - Nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti
39 - Mzdová soustava
40 - Professional English (Cars) II.
41 - American and English literature
42 - The Czech Republic, English speaking countries II
43 - General Topics for Maturita
44 - English speaking countries I.
45 - Czech, American and British Holidays
46 - Politologie I.
47 - Politologie II., Právo I.
48 - Právo II.
49 - Realien Deutschlands. Realien Österreichs.
50 - Realien der Schweiz, Lichtensteins, Luxemburgs. Realien der Tschechischen Republik.
51 - Übungen zu Realien (Leseverstehen und Sprachfertigkeiten). Fachdeutsch.
52 - London
53 - Grammar 2
54 - Grammar 3
55 - Professional English (Cars) I.
56 - Speaking strategies
57 - Writing strategies
Skip Navigation

Navigation

    • Courses

      • III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT